Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Code of Ethics for Filipino Registered Nurses


The Code of Ethics for Registered Nurses was promulgated by the Philippine Regulatory Board of Nursing in consultation and coordination with the Philippine Nurses Association, with the Code of Good Governance for the Professions in the Philippines as primary basis, as mandated by Article III, Section 9, Subsection (f) of Republic Act 9173 to serve as ethico-legal basis in the practice of the nursing profession in the Philippines.

Sec. 9. Powers and Duties of the Board. - The Board shall supervise and regulate the practice of the nursing profession and shall have the following powers, duties and functions:

(f) Promulgate a Code of Ethics in coordination and consultation with the accredited professional organization of nurses within one year from the effectivity of this Act;

Every filipino nurse has an ethical and legal responsibility to be familiar with the salient features of the Code of Ethics for Registered Nurses. Ignorance of such can lead one to lose his or her hard-earned license to practice nursing.

Sec. 23. Revocation and suspension of Certificate of Registration/Professional License and Cancellation of Special/Temporary Permit. - The Board shall have the power to revoke or suspend the certificate of registration/professional license or cancel the special/temporary permit of a nurse upon any of the following grounds:

(b) For unprofessional and unethical conduct;

(f) For violation of this Act, the rules and regulations, Code of Ethics for nurses and technical standards for nursing practice, policies of the Board and the Commission, or the conditions and limitations for the issuance of the temporarily/special permit;

To read the complete text of the Code of Ethics for Registered Nurses, click
here.

4 comments:

Anonymous said...

Last's month Nurse's licensure examination was known to be leaked. So what shall we do? Do we need to annul the essence of its result to those who passed whether or not the examinees received such leakage.I believe justice is best exercised on this very matter if only those concerned; from the ones who gave to the ones who gained it. It is for the fact that we passers who made it without fraud,with much supplications and opportunely were answered have to prove that God's will for us needs to be realized without contempt and condemnation. Those who didn't make it, I know that you know and God knows what you are ought to. If not on matters of irregularities I do not know if what will most people say about former passers of the exam about the quality of graduates today, with only 42% as national percenatage of the year.it must be denying that behind the known leaked, why it didn't work -out to those who had it. Finally in obtaining proofs and thorough investigations let not at the end, for whatever you will find will result to inconclusive judgment spoiling and trying to foist all examinees as leakers, therefore, for justice to prevail make it to those only involved on this illegality. Thank you .... Jowdic Malcxs

Anonymous said...

gusto ko lang sanang magkumento tungkol sa Nurse's licensure examination june 2006. Alam kong marami ang natuwa at marami ang nagulat at nalungkot sa resulta ng board exam, pero sa kabila ng lahat ng iyon ay nagpapatunay lamang na hindi makatotohanan ang nasabing resulta. Maraming usap-usapan tungkol dito dahilan sa naiulat na pandaraya ng ilan para makapas at mapagtagumpayan ang pagiging isang "tunay na NURSE." Maraming pansariling dahilan kung bakit karamihan sa atin ay pursigidong maging isang nurse. unang-una na dito ang makarating ng ibang bansa, kumita ng mas higit pa sa isang sweldo ng isang nurse sa Pilipinas, at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang isang nurse ay dapat mapagmahal at mapagkalinga, makatao, makatarungan at tapat sa sarili at sa kapwa, walang inaaksayang panahon upang makatulong at makapgbigay ng kaginhawaan sa mga taong may karamdaman. Hindi dapat nangyari ang pandaraya sa board exam, dahil mga nurses tayo. TAYO ang dapat maging sandigan ng bawat tao,may kapansanan man o wala. pero bakit kailangan natin gawin ang mandaya sa naturang board exam? Pwede naman tayong magkaroon ng tamang sagot base sa mga itinuro sa atin ng mga unibersidad na ating pinanggalingan. kung gusto natin maging nurses balang araw kailangan lang naman na mag-isip at kumilos tayo na bilang mga nurses at hindi magnanakaw at mandaraya. Ang buhay ng tao ay hindi kayang dayain ninuman tanging Diyos lang ang may karapatan dito. ang bawat sagot na letra sa board exam ay para sa tao at sa bawat isa at hindi para sa pera na hinahangad ng karamihan.Huwag sanang dumating sa punto na ang maging buhay natin bilang mga nurses ay ang pagkita ng pera lamang. Dapat na mas maging matimbang ang buhay ng tao kaysa pera o posisyon. Sa naging resulta ng board exam at sa nababalitang pandaraya ay lumalabas lamang na nagiging palasak na ang isipan ng mga Pilipino. Ito ay maaaring sa kahirapan ng buhay dito sa Pilipinas kaya pati ang karunungan ay dinaraya na.

Para po sa mga pumasa maging masaya kayo!at para sa mga hindi pumasa ay mas lalo dapat na maging masaya kayo dahil tanging katotohanan lamang ang ang naging resulta ng inyong mga exams. lahat tayo ay matatalino, magagaling at marurunong, pero may kanya-kanya tanging pamamaraan kung paano tayo magtatagumpay sa ating buhay. Ang tagumpay ng buhay ay hindi nakikita sa dami at sa taas ng narating mo sa buhay, kundi ito ay nasusukat sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat dumating sa iyong buhay. Kailangan lang naman natin na matutung magpahalaga sa kung anong meron tayo, dahil kung hindi ay darating sa punto na maghahanap at maghahanap tayo ng wala sa atin at hindi tayo makukuntento. Kaya nga marami sa atin ang napipilitan na maghangad ng kung ano ang mas maganda at makakakabuti. Pero minsan kailangan muna nating isipin kung tama o mali ba ang ating gagawin...Moralidad at pagiging Responsable ang tangi natin kailangan...

MGA NURSES KAYA NATIN ITO!


I DIDN'T PASS, BUT I'M PROUD!AND I'M FROM FEU.

philippine_nurses said...

Hi, While surfing the web, I came across your website and found it to be very information. I would like to share your website with my visitors. I was wondering if we can exchange links, please review my site http://philippinenurses.blogspot.com .

roderick a escolano said...

i am a student from bataan
alam na mga schoolmates ko na hindi ako maxado focus sa pagaaral pero umabot ako sa final year maybe by destined or by effort, hindi ko lang sure,

about the ethics kahit ano mangyari hinding hindi ko gagaguhin ang papel ng mga filipino nurses, (sorry for the term) para sa akin kasi panggagago ang ginagawang pandaraya sa karunungan, i've learned through experience, why do i have to cheat if i never know how to prove my deeds,
damn hindi man ako maging successful nurse atleast a successful man with dignity and conscience,

Created and maintained by Lyle R. Santos, BSN RN. Copyright © 2008 - Pinoy R.N. - is proudly powered by Blogger
Contact Lyle Santos - Smashing Magazine - Design Disease - NLE DEC 2011 - Absolutely Free Downloads - December 2011 Nurse Licensure Examination Results